مراحل استخراج تا تراش فیروز نیشابوری

فیروزه نیشابوری یکی از بهترین فیروزه های موجود در جهان به شمار میرود و با کیفیت خود مقام اول فیروزه در جهان را به خود اختصاص داده است. این سنگ با ارزش از معدنی به قدمت بیش از ۵۰۰۰ سال که در روستای معدن واقع در شهر فیروزه از توابع نیشابور قرار دارد با دستان زحمتکش معدنچیان استخراج میشود.

ادامه مطلب